O NÁS

Profil spoločnosti

JMKTN s.r.o. vznikla transformáciou SZČO Jozef Moravec KTN-servis, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1997.

Medzi hlavné činnosti JMKTN s.r.o. patrí OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV, najmä výmena rozvodov vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie a vzduchotechniky.

Okrem spomínaných prác spoločnosť rozširuje svoje zameranie na dodávku a montáž fotovoltiky.

"Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov a spolupracuje s viacerými odborníkmi s dlhoročnou praxou a skúsenosťami, čo sa odzrkadľuje na kvalite realizovaných prác."

JMKTN s.r.o. vlastní všetky oprávnenia, certifikáty a technické vybavenie, potrebné ku kvalitnému vykonaniu diela. Pre prípad škodovej udalosti je poistená do sumy 500 000 eur.

Jozef Moravec, Ing. Michal Moravec
alternative
Činnosť

Obnova TZB v bytových domoch

Výmena vnútorných rozvodov

 • Výmena rozvodov (voda, kanalizácia - azbest, plyn, vzduchotechnika, elktroinštalácia)

Hydraulické vyregulovanie UK

Kúrenie, voda, plyn

Montážne práce

 • Zdroje - tepelné čerpadlá, kotle, stanice
 • podlahové vykurovanie, radiátory, konvektory
 • potrubné rozvody
 • solárne systémy - termika

Obnova TZB v bytových domoch - výmena rozvodov vody, kanalizácie, vzduchotechniky, elektriky

1 Prečo meniť rozvody?
Rozvody su staré, za hranicami životnosti, často opravované, kde samotné opravy sú finančne náročné. Vznikajú havaríjne situácie so škodami, ktoré znepríjemňujú pohodlie bývania.
- vlastnými zdrojmi - Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB), - úverovými produktami komerčných bánk - stavebnými sporiteľňami
Rozvod vody - nerez SANHA, plast (REHAU, UPONOR), armatúry (Herz, Oventrop) Kanalizácia - REHAU - Raupiano ( odhlučnené potr. ) Plyn - železné potr., meď - SANHA (lisované spájanie) Vzduchotechn. - 4 hranný systém-PROMATECT-L500 Elektroinštalácia - Nehorľavé káble Protipožiarne prestupy - Hilti, Promat, Walraven
Referencie

 • 92 b.j. BD Bajzová 2415/18,20,22,24 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 102 b.j. BD Tulská 2979/21-26 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 148 b.j. BD námestie Ľ. Fullu 1665/1-8 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 64 b.j. BD Martinská 1621/14-16 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 176 b.j. BD Zvolenská 1777/1-10 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky ( PROMAT ), kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 28 b.j. BD Fándlyho 2194/31,33 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie (demontáž AZC potrubia)
 • 48 b.j. BD Rastislavova 1166/7,9,11 Púchov- výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 104 b.j. BD Fatranská 3100/1-6 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, elektriky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 96 b.j. BD Ľubľanská 1678/1-3 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 28 b.j. BD Komenského 2232/53,55 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 72 b.j. BD Gerlachovská 3104/1-6 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 80 b.j. BD Nitrianska 1593/1-4 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 138 b.j. BD Dobšinského 1605/1-6 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 80 b.j. BD Trenčianska 1589/1-4 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 60 b.j. BD Levočská 2957/1-4 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 35 b.j. BD Hlinská 2587/28,30,32 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 32 b.j. 1.mája 833/19 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 6 b.j. BD Stráňavy - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie
 • 44 b.j. BD Severná 2812/53,55 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 80 b.j. BD Hlinská 2614/9 a Gabajová 2614/12 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 78 b.j. BD Gabajová 2594/24,26 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 44 b.j. BD Jarná 2596/36,38 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 40 b.j. BD Smreková 3090/1 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu
 • 6 b.j. BD Litovelská 806 Kysucké Nové Mesto - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie)
 • 60 b.j. BD A. Bernoláka 2201/14,16,18,20,22,24 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky, kanalizácie
 • 12 b.j. BD Hollého Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie
 • 92 b.j. BD Lichardova 2803/15-18 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 160 b.j. BD B.S.Timravy 950 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 35 b.j. BD Hlinská 2588/22,24,26 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie ( demontáž AZC potrubia )
 • 60 b.j. BD Severná 2810/33,35,37 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie

 • 120 b.j. BD Dobšinského 1598/12-16 Žilina - výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, plynu, kanalizácie
 • Kultúrny dom Nezbudská Lúčka - rekonštrukcia a modernizácia sociálneho zariadenia a kuchyne so skladom

 • Bytové domy ( kotolne, výmenníkové stanice, výmeny radiátorov )
 • Nový TOPCAR - Žilina, Dolný Kubín ( podlahové vykurovanie REHAU )
 • Mobis Slovakia ( st. úpravy 2020 )
 • HELIOS - Žilina ( vykurovanie )
 • Rodinné domy ( vykurovanie , ZTI, plyn )
 • Domov dôchodcov Zlatná na Ostrove ( solárny systém na ohrev vody )
 • Školy a škôlky ( vykurovanie, ZTI )
 • Kostoly ( vykurovanie )
 • Polyfunkčné objekty ( ZTI )
 • Preto Žilina ( nový prívod pitnej vody, prestavba kotolne )
 • Bábkové divadlo ( kotolňa )
 • SBD Bytča ( stavebné úpravy priestorov )
 • a iné
SUMÁR

Množstvo bytov a plôch v číslach

................................

 • Obnova bytových domov - počet bytov kde bola vykonaná výmena stúpačiek
 • Veľkosť plochy namontovaného podlahového kúrenia
 • Veľkosť plochy namontovaných solárnych panelov - fototermika
1
počet
bytov
1
m2 plochy
podlahového kúrenia
1
m2 plochy
kolektorov
Galéria

----- fotogaléria niektorých vybratých realizácií-----

Kontakty

Naše kontaktné údaje

 • JMKTN s.r.o., Na Hôrke 479/33, 010 03 Žilina, Slovensko
 • IČO: 50877887
 • IČ DPH: SK2120508500
 • 0903 945 980
 • 0903 415 284
 • jmktn@jmktn.sk

 • Jozef Moravec KTN-servis, Na Hôrke 479/33, 010 03 Žilina, Slovensko
 • IČO: 34715584
 • IČ DPH: SK1020528234

Naša spoločnosť na sociálnych sieťach